Olen kansanedustaja ja perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, uskonnon aineenopettaja ja erityisopettaja Porista. Poliitikkona pyrin olemaan aikaansaava ja aktiivinen. Luonteeltani olen avoin ja helposti lähestyttävissä – uskallan ja haluan sanoa mielipiteeni suoraan.

Suomalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on valtion ensisijainen tehtävä. Suomen ei tule ottaa turvapaikkahakemuksia vastaan turvallisista maista, kuten Ruotsista. Suomen tulee lopettaa haitallinen maahanmuutto, joka heikentää lasten ja naisten turvallisuutta sekä maksaa vuositasolla miljardeja. Suomen tulisi kilvoitella vanhusten laadukkaalla hoidolla, eikä laiminlyödä sitä. Yhdenkään nuoren syrjäytymiseen ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa. Rajalliset resurssimme on suunnattava suomalaisille.

Suomalaisista huolehtiminen vaatii tuottavaa työtä ja yrittämistä. Taloutemme ja hyvinvointimme perustuvat pitkälti vientiteollisuuteen. Perussuomalaiset kannattavat realistista ilmastopolitiikkaa, koska Suomessa on voitava asua ja liikkua. Teollisuuden pysyminen Suomessa on ilmastoteko. Lähiruoka ja lähienergia tukevat järkeviä ilmastotavoitteita ja työllisyyttä.

Suomi on suomalaisten koti. Meidän tulee pitää parempaa huolta kansallisvarallisuudestamme. Mineraalirikkaan Suomen tulee ensi vaalikaudella valmistella uusi kaivoslaki, jossa linjattaisiin maanpinnan alapuolisten luonnonvarojen kuuluvan valtion omistukseen. Tarvitsemme erillisen kaivosveron. Päätöksenteossa tulee laittaa kansallinen etu ensin. Puolustan Suomea ja suomalaista identiteettiä.


Vauvasta vaariin

Ihmisarvoinen elämä vauvasta vaariin. On pidettävä huolta suomalaisten elintason riittävyydestä ja palveluiden toimivuudesta. Eduskunnan tulee toimia suomalaisten edunvalvontakoneistona.

Teollisuuspolitiikka

Tarvitsemme kansallisen teollisuuspolitiikan, joka tähtää työpaikkojen lisäämiseen ja säilymiseen Suomessa. Kaivoslaki on uudistettava. Teollisuus tarvitsee ympärilleen toimivan infran. Satakunnassa valtatie 8 parannusta on edistettävä. Porin ja Rauman satamien toimintaedellytyksiä on vahvistettava. Teollinen työpaikka Suomessa on ilmastoteko!

Maahanmuuttopolitiikka

Suomalaisten turvallisuus menee kaiken muun edelle. On aika lopettaa puhuminen asian vierestä ja ryhtyä muuttamaan maahanmuuton pelisääntöjä. Suomen tulee lopettaa humanitaarinen haittamaahanmuutto.